Eigen bijdrage

Voor alle soorten van thuiszorg moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen en uw eigen gezinssituatie. De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) .

U krijgt bij het intakegesprek de folder over de eigen bijdrage zorg zonder verblijf en WMO. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK www.hetcak.nl of via het telefoonnummer 0800 1925.