Eigen bijdrage

Voor MVO (voormalige begeleiding) en huishoudelijke hulp vanuit de WMO en zorg via het WLZ dient u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is naast uw inkomen ook afhankelijk van uw huishouden, indicatie en voor WMO ook van uw leeftijd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het CAK www.hetcak.nl.

U kunt ook telefonisch contact opnemen via het nummer 0800-1925 voor ondersteuning vanuit de WMO en via het nummer 0800-0087 voor zorg vanuit de WLZ.

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Hiervoor geldt daarom geen eigen bijdrage.